Valivá ložiska

Kuličková ložiska

Jednořadá kuličková ložiska přenášejí radialní a axialní síly a jsou vhodná pro vysoké otáčky, mají mnohostranné využití za příznivou cenu.

 

Utěsněná kuličková ložiska nepotřebují domazávání.

KULIČKOVÁ LOŽISKA SE ČTYŘBODOVÝM STYKEM

Kuličková ložiska se čtyřbodovým stykem patří k jednořadým kuličkovým ložiskům s kosoúhlým stykem. Přenášejí axiální síly v obou směrech a malé radiální síly.
Při nízkém tření při vysokých otáčkách je potřeba zajistit minimální axiální zatížení.
Vnitřní kroužek ložisek se čtyřbodovým stykem je dělený, což umožňuje do ložiska umístnit velký počet valivých těles.
Vnější kroužek s klecí a valivých tělesy a dělený vnitřní kroužek se montují zvlášť. Naklonitelnost ložiska je velmi malá.

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA

Jednořadá válečková ložiska jsou rozebíratelná, což usnadňuje montáž a demontáž, a proto mohou být oba kroužky montovány s přesahem.
Modifikovaný čárový styk mezi valivými tělesy a oběžnými drahami brání vzniku hranového napětí.

JEHLOVÁ LOŽISKA

Jehlová ložiska se skládají ze dvou kroužků a klece s velkým počtem jehel, která brání jejich uvolnění.

Podstatnou předností jehlového ložiska je vysoká únosnost při nízkém průřezu, čímž tato ložiska splňují požadavky na lehkou konstrukci pro přenášení vysokého výkonu při nízkých prostorových nárocích

KUŽELÍKOVÁ LOŽISKA

Kuželíková ložiska jsou rozebíratelná - vnitřní kroužek s klecí a valivými tělesy a obtížnými dráhami brání vzniku hranového přepětí.

Kuželíková ložiska přenášejí vysoké radiální a axiální síly. Vzhledem k tomu, že ložiska mohou přenášet síly pouze v jednom směru, je zpravidla nutné namontovat druhé - zrcadlově obrácené ložisko, které zachytí axiální síly v druhém směru.

SOUDEČKOVÁ LOŽISKA JEDNOŘADÁ

Jednořadá soudečková ložiska -  jedná se o naklápěcí ložisko s čárovým stykem.

Ložisko je vhodné především pro uložení, která vyžadují vysokou radiální únosnost a vyrovnání nesouososti.

Masivní konstrukce se osvědčila především při působení rázového radiálního zatížení.

Axiální únosnost jednořadých soudečkových ložisek je však malá.

Ložiska jsou nerozebíratelná.

SOUDEČKOVÉ LOŽISKO DVOUŘADÉ

Dvouřadé soudečkové ložisko je ložisko určené pro největší namáhání.

Ložisko je tvořeno dvěma řadami soudečků, které se mohou bez odporu naklápět po kulové oběžné dráze vnějšího kroužku, čímž vyrovnávají průhyby hřídele a nesouososti opěrných ploch.

Soudečková ložiska mají maximální  počet  valivvých těles o velkém průměru a délce.

Těsným přimknutím valivých těles k oběžným drahám se dosáhne stejnoměrného rozložení napětí a vysoké únosnosti.

Pro obzvlášť náročné provozní podmínky např. vibrace-vyrábí FAG speciální soudečková ložiska se zúženýmmi tolerancemi rozměrů a větší radiální vůlí.

Tato ložiska mají specialní označení T41A

Vřetenová ložiska

Vřetenová ložiska jsou jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem ve speciálním provedení, která se však od nich liší stykovým úhlem, přesností a provedením klece.

Vřetenová ložiska jsou vhodná především pro uložení, na něž jsou kladeny nejvyšší nároky z hlediska přesnosti chodu a vysokých otáček.Tato ložiska se nejlépe osvědčila pro uložení
hřídelí obráběcích strojů.

UPÍNACÍ LOŽISKA

Upínací ložiska se používají především v jednoduchých uloženích - např. zemědělských strojích, v transportních zařzeních a ve stavebních strojích.

Upínací ložisková jednotka se skládá z oboustraně jednořadého kuličkového ložiska s kulovým vnějším kroužkem a z tělesa odlitého ze šedé litiny nebo vylisovaného plechu.

Upínací ložiska se téměř výlučně používají jako axiálně vodící ložiska, a proto se hodí především pro uložení krátkých hřídelí a uložení, u nichž lze očekávat malou tepelnou dilataci.

Malá proudloužení hřídele jsou vyrovnána axiální vůlí.

Kontakt

JEDNATEL

Martin Souček

+420 603 905 665

martin.soucek@aknilas.cz

 

Václava Hošková

+420 702 074 430

Václava.hoskova@aknilas.cz

 

AKNILAS s.r.o.

Drahelická 486/3

288 02 Nymburk

Kontaktujte nás

jméno*
telefon*
text zprávy*

www & SEO - Jimsoft s.r.o.   webdesign - mojegrafickestudio.cz